دروس

تعداد بازدید:۲۱۰

مدار منطقی و مدار منطقی پیشرفته
معماری کامپیوتر و معماری کامپیوتر پیشرفته
برنامه سازی پیشرفته 1 و 2
زبان ++C
جاوا SE   و جاوا پیشرفته
زبان ماشین و اسمبلی و برنامه سازی سیستم
شبکه های کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری پیشرفته
روش تحقیق دوره ارشد
مهندسی اینترنت
طراحی کامپایلر
نظریه زبانها و ماشینها
ساختمانهای گسسته
و ...

1- دانشکده فنی دانشگاه سراسری اراک سال 1382

2- دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس تهران 1383 لغایت 1386

3- دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای کرج، تهران جنوب، ملایر ، بندر عباس، جیرفت، کهنوج ، خلخال ، چالدران،     قرضیاالدین و ماکو از سال 1380 تاکنون

4- دانشگاههای پیام نور ماکو و چالدران سال 1387 تا 1389

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹