مقالات در همایش ها

تعداد بازدید:۲۰۶

1-  سعید مرادی، امیر امیدی ، علی محمودی، " بهبود اثرات نویز موبایل در بازشناسی گفتار فارسی به روش تبدیل ویولت با مطلوب سازی نوبز" ، سومین کنفرانس مهندسی رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1390

2-   Amir Omidi, Saeed Moradi ," Modeling and Quantitative Evaluation of an Internet Voting System Based on Dependable WebServices",International confeerence of Computer and  Communication Engineering (ICCCE),2012

3-  سعید مرادی ،"اعمال الگوریتم‌های تبدیل موجک بعنوان پیش پردازش جهت مقاوم سازی در برابر نویز در بازشناسی گفتار فارسی"، همایش ملی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد واحد ماکو ، 1389

4- شهرام جمالی، محسن رحمانی، سعید مرادی، " بهبود مدیریت فعال منابع در حوزه سرویسهای متمایز" ، هشتمین کنفرانس منطق فازی، دانشگاه خواجه نصیر تهران، سال 1383.

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹